3

Action plan i dedykowany zespół

Współpracę rozpoczynamy od spotkania, na którym zbieramy informacje o kliencie, jego potrzebach, oczekiwaniach i zasobach. Tę wiedzę uzupełniamy badaniami i analizami rynku, aby mieć możliwie pełny obraz zastanej sytuacji.