Account Based Marketing

Account-Based Marketing to alternatywa dla taktyki generowania leadów w B2B. Podejście ABM koncentruje się na pozyskaniu i skalowaniu wybranych, kluczowych klientów*, zamiast ogólnej komunikacji do szerokiego rynku.

*dla uproszczenia występuje określenie „klient”, ale w ABM’ie pracuje się na kontach (jak wskazuje nazwa, jest to account based marketing). Kontem może być cała firma, ale również wybrana encja w ramach organizacji, odpowiadająca np. za zakupy –  i to właśnie ona, a nie cała firma, stanowi target w działaniach ABM, bo to ona podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy). 

Personalizacja

ABM pozwala na dostosowanie komunikacji i ofert do konkretnych klientów lub segmentów rynku. Oznacza to, że marketing i sprzedaż są dopasowane do unikalnych potrzeb i wyzwań klientów. 

Efektywność i skuteczność

Skoncentrowanie się na wybranych kluczowych klientach prowadzi do zwiększenia ROI (zwrotu z inwestycji). Zamiast tracić czas i zasoby na nieodpowiednie kontakty, zespół może skupić się na tych, które mają największy potencjał.

 

Współpraca między zespołami

Podejście ABM wymaga bliskiej współpracy między zespołami marketingu i sprzedaży, co prowadzi do tworzenia bardziej spójnego, wiarygodnego przekazu i lepszego doświadczenia klienta.

Ocena i pomiar sukcesu

Ponieważ działania ABM koncentrują się na konkretnych klientach, ułatwia to śledzenie i ocenę skuteczności działań marketingowych na różnych etapach lejka sprzedażowego.

Relacje z klientem

Ukierunkowanie wysiłków na konkretnych klientów i dostarczenie spersonalizowanych rozwiązań ułatwia budowanie silniejszych i trwalszych relacji. 

Dlaczego Account Based Marketing to przyszłość marketingu B2B?

1

Klasyczne podejście do marketingu B2B przez generowanie leadów jest coraz trudniejsze i mniej opłacalne. Często jedynie niewielki procent wygenerowanych leadów staje się klientami. 

3

Coraz większe znaczenie w biznesie odgrywa marketing human-to-human (H2H). Firmy, które koncentrują się na ludzkich doświadczeniach, mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników pod względem wzrostu przychodów i szybciej generują sprzedaż niż te, które tego nie robią! 

2

Już teraz ponad 75% firm osiąga większy zwrot z inwestycji (ROI) dzięki zastosowaniu ABM. Aż 45% osiąga więcej niż podwójny ROI! [Źródło: Raising the Game with ABM 2018, ABM Benchmark Study]

4

57% firm uważa, że wykorzystanie ABM doprowadziło nie tylko do pozyskania czy skalowania klientów, ale także do opracowania cennych, nowych rozwiązań dla firmy, które można szerzej wprowadzić na rynek [Źródło: Raising the Game with ABM 2018, ABM Benchmark Study].

1

Dlaczego Account Based Marketing to przyszłość marketingu B2B? 

Klasyczne podejście do marketingu B2B przez generowanie leadów jest coraz trudniejsze i mniej opłacalne. Często jedynie niewielki procent wygenerowanych leadów staje się klientami. 

 

2

Już teraz ponad 75% firm osiąga większy zwrot z inwestycji (ROI) dzięki zastosowaniu ABM. Aż 45% osiąga więcej niż podwójny ROI! [Źródło: Raising the Game with ABM 2018, ABM Benchmark Study]3

Coraz większe znaczenie w biznesie odgrywa marketing human-to-human (H2H). Firmy, które koncentrują się na ludzkich doświadczeniach, mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników pod względem wzrostu przychodów i szybciej generują sprzedaż niż te, które tego nie robią! 

 

4

57% firm uważa, że wykorzystanie ABM doprowadziło nie tylko do pozyskania czy skalowania klientów, ale także do opracowania cennych, nowych rozwiązań dla firmy, które można szerzej wprowadzić na rynek [Źródło: Raising the Game with ABM 2018, ABM Benchmark Study].

Czym jest ABM?

ABM to proces opracowania i wdrażania wysoce spersonalizowanych programów marketingowo-sprzedażowych. Jest to podejście alternatywne do lead generation, więc jeśli nie jesteś zadowolony(a) z jakości pozyskiwanych leadów, koniecznie musisz się tym zainteresować!

 ABM w kilku słowach to:

Jaki rodzaj ABM
jest najlepszy dla Ciebie?

Do wyboru mamy trzy rodzaje ABM – różnią się liczbą klientów, z którymi się komunikujemy, a w związku z tym, także poziomem personalizacji działań. 

One-to-One, czyli ABM STRATEGICZNY

Komunikacja prowadzona jest z myślą o jednym, konkretnym kliencie, który ma (jak wskazuje nazwa) strategiczne znaczenie dla firmy. Opiera się na budowaniu silnej relacji na linii marka-klient. Jest najbardziej wymagający (potrzeba dużych zasobów), ale także najbardziej efektywny. One-to-Few, czyli ABM LITE

Komunikacja prowadzona jest nie do jednego, a do kilku klientów, którzy mają jakieś zdefiniowane cechy wspólne (np. branża, realizowane cele, podobne wyzwania). Wymaga mniej zasobów ludzkich i finansowych, ale jego skuteczność jest niższa niż ABM strategicznego, bo niższy jest też poziom personalizacji komunikacji.

One-to-Many, czyli ABM PROGRAMATYCZNY

Komunikacja obejmuje setki, a nawet tysiące potencjalnych klientów. Jest to najnowszy rodzaj ABM, który powstał wraz z rozwojem platform do targetowania i personalizacji. Wymaga najmniej pracy, ale jest też najmniej skuteczny, bo działania i komunikacja nie są tak dopasowane do klientów, jak w pozostałych rodzajach. 

Account Based Marketing Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi 

Piotr Rocławski,
CEO Yetiz Interactive

Prezes Zarządu, głównodowodzący i założyciel Yetiza. Absolwent Politechniki Gdańskiej, uczestnik wielu szkoleń i seminariów. Od lat pochłonięty marketingiem i sprzedażą w Internecie. Działa sprawnie i skutecznie, mówi szybko, a myśli jeszcze szybciej.

Wiedza z bloga

Powiązane tematy