Connecting people with brands

Sprawdź, jak to robimy

Tworzymy strategie, które działają

Nasze strategie przypominają precyzyjnie narysowaną mapę, która wyznacza cele Twojej firmy oraz kroki, które podejmujemy, aby je osiągnąć. Działając według planu, zapewniamy jasną ścieżkę do sukcesu.

Dbamy o spójne doświadczenia w każdym punkcie styku z klientem. To kluczowy element pozwalający na budowanie zaufania i lojalności klientów. 

Wierzymy w równowagę między działaniami sprzedażowymi a budowaniem silnej marki. Nasze strategie uwzględniają zarówno krótkoterminowe cele sprzedażowe, jak i długofalowy rozwój marki, co pozwala osiągnąć trwały sukces.

Nasze strategie są efektywne, ponieważ stale monitorujemy ich realizację. Dzięki temu jesteśmy gotowi dostosować nasze działania do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Decydujemy w oparciu o dane

Nasze działania opierają się na rzetelnej analizie danych oraz precyzyjnej ocenie otoczenia biznesowego. Wykorzystujemy dane z narzędzi analitycznych, przeprowadzamy analizy warunków i trendów rynkowych, prowadzimy badania ilościowe i jakościowe.

Przygotowanie każdej koncepcji rozpoczyna się więc od gruntownej weryfikacji jakości danych i ich źródeł, a w przypadku braku danych zastanych, od ich pozyskania. 

Kolejnym krokiem jest analiza wskaźników biznesowych. Porównujemy je z odpowiednimi parametrami w narzędziach analitycznych, tworząc w ten sposób uproszczony model ekonometryczny. 

Takie podejście pozwala nam na formułowanie skutecznych strategii, taktyk i kampanii, które oparte są na mierzalnych, konkretnych i osiągalnych (SMART) celach.

Dbamy o spersonalizowaną komunikację

Tworzenie realnie spersonalizowanej komunikacji rozpoczynamy od głębokiego zrozumienia grupy docelowej za pomocą analizy danych demograficznych i psychograficznych, badań rynku czy obecnych konsumentów marki.

 

Na podstawie danych tworzymy segmenty i personalizujemy treści pod kątem preferencji, zachowań czy potrzeb. Indywidualizujemy nie tylko komunikację, ale także doświadczenia klienta w kontakcie z marką, dbając o jej spójny odbiór. 

 

Korzystamy z narzędzi, które pomagają nam w monitorowaniu i analizowaniu zachowań konsumentów, aby dostosowywać działania w czasie rzeczywistym. Zachęcamy klientów do dzielenia się feedbackiem, który pozwala nam jeszcze lepiej rozumieć ich potrzeby i oczekiwania. 

 

Tworzymy emocjonalną więź z klientem, tworząc angażujące narracje – wywołujemy pozytywne emocje, zachęcamy do interakcji. W ten sposób budujemy lojalność wobec marki.Dobieramy odpowiednie narzędzia

W Yetiz wiemy, że to nie narzędzia, a przemyślana komunikacja pozwala rosnąć markom. To do niej dobieramy odpowiednie narzędzia.

 

Analizujemy cele biznesowe oraz grupę docelową, a następnie oceniamy narzędzia dostępne na rynku. Spośród nich wybieramy najlepsze pod względem funkcjonalności, ceny i możliwości rozwoju.

 

Dzięki doświadczeniu i współpracy z wieloma branżami, mamy przekrojową wiedzę na temat dostępnych technologii. Wybór tych właściwych pozwala na optymalizację kosztów marketingowych, a także znaczną oszczędność czasu. 

 

Skutecznie wdrażamy technologię i konfigurujemy narzędzia. Testujemy i optymalizujemy działania, a także koordynujemy pracę między zespołami, aby uzyskać najlepsze efekty.

Projektujemy angażujące kampanie

Kampanie reklamowe są dla nas produktem końcowym działań marketingowych. Budujemy spójną narrację w oparciu o wiedzę na temat potencjalnych klientów. Dbamy o to, aby komunikacja była autentyczna i odzwierciedlała rzeczywiste wartości firmy. Nasz przekaz opiera się na pozytywnych emocjach.

Uważamy, że technologia zapewnia przewagę konkurencyjną tylko wtedy, gdy jest wspierana emocjonalnie dopasowaną komunikacją.

Wybieramy narzędzia, które łączą automatyzację marketingu ze spersonalizowanym przekazem, co prowadzi do wyższego zaangażowania w porównaniu do tradycyjnych, masowych kampanii. 

Monitorujemy reakcje użytkowników i ich zaangażowanie. Analiza wyników pozwala nam dostosowywać strategię, identyfikować najlepsze działania i obszary wymagające optymalizacji. W ten sposób nieustannie doskonalimy nasze kampanie.Poznaj nasz proces