2

Określenie celów i strategia

Pracujemy w oparciu o mierzalne cele biznesowe i komunikacyjne, określone wspólnie z klientem. Na tej podstawie budujemy strategię, niezbędną do tego, by je zrealizować.