4

Realizacja i cykliczne spotkania

Gdy zespół specjalistów realizuje zaplanowane działania, Account Manager pozostaje w stałym kontakcie z klientem. Naszą dobrą praktyką są cykliczne spotkania, na których omawiamy bieżącą pracę. Dbamy o swobodny przepływ informacji.